Služby

Naše služby a montáž

Zdravotechnika

Jedna z najdôležitejších inštalácií vo Vašom objekte. Zabezpečuje prísun pitnej vody a odtok kanalizácie. Aj technológia zhotovenia zdravotechniky patrí medzi naše dodávané montážne práce.

Vykurovanie

Je najdôležitejšou „zložkou“ firmy Thermopol. Dodávame všetky druhy vykurovania, ktoré Vám radi navrhneme a technicky vyhotovíme podľa Vašej požiadavky.

Meranie a regulácia

Pokrývajú činnosti súvisiace s údržbou a regulovaním Vašich systémov kúrenia.

Stropné chladenie

Pri stropnom chladení nedochádza k prievanu v chladenej miestnosti. Chladí sa rovnomerne celá plocha miestnosti.

Betonáž

Po kompletnom zhotovení podlahového vykurovacieho systému zabezpečujeme dodávku a vyhotovenie poterov. Dodávame cementové potery.

Plynoinštalácia a revízie

V rámci našich služieb zabezpečujeme aj dodávku a montáž plynových zariadení: plynové prípojky, domové rozvody plynu, plynové spotrebiče. V prípade využitia týchto služieb našim zákazníkom zabezpečujeme aj revízie plynových zariadení skupiny B.