Portfólio

Ostatné produkty

Komponenty TZB

Zabezpečujeme dodávku technických zariadení budov od všetkých popredných domácich aj zahraničných výrobcov.

Kotly

Dodávame a montuje všetky druhy kotlov (plynové alebo elektrické) vrátane autorizovaného spustenia a vykonania vykurovacej skúšky. Zároveň poskytujeme pravidelné servisné prehliadky a v prípade akéhokoľvek havarijného stavu garantujeme našim zákazníkom príchod nášho technika do 24 hodín od nahlásenia poruchy a odstránenie poruchy do 48 hodín.

Tepelné čerpadlá

Súčasťou nami poskytovaných služieb je aj dodávka a montáž tepelných čerpadiel každého typu (vzduch-voda, voda-voda, zem-voda). Dodávame TČ od výrobcov HotJet, Viessmann, Atlantic.

Solárny systém

Nakoľko v súčasnej dobe predstavuje vysoko účinný a ekologický spôsob ohrevu teplej vody je dodávka a montáž solárnych kolektorov neoddeliteľnou súčasťou našej práce.

Zásobníky TÚV

Slúžia na uskladnenie teplej úžitkovej vody z kotla alebo solárneho systému. Dodávame a montujeme všetky typy.

Vodomery a merače tepla

Sme certifikovanou organizáciou na montáž určených meradiel: vodomery (studená a teplá voda), merače tepla. Tieto zariadenia sú určené pre meranie pretečného množstva vody a na meranie spotrebovanej energie v systémoch vykurovania. Z titulu certifikovanej organizácia je samozrejmosťou, že namontované merače vieme opatriť aj plombami.