Thermopol

Náš príbeh

Firma bola zaregistrovaná začiatkom roku 1990 ako súkromná, výlučne projekčná firma. Spočiatku sa zaoberala projektovaním systémov teplovodného podlahového vykurovania (TPV) na základe bohatých teoretických poznatkov a praktických skúseností získaných pri realizácii TPV už od roku 1984.

Smer vývoja naznačila snaha byť vpredu v technológii, ale aj snaha v úspešnom predaji. To znamená byť vždy o krok vpred, byť rýchlejší, kvalitnejší v montáži, efektívnejší pri vývoji a výrobe, poskytnúť čo najkvalitnejší servis aj poradenstvo pri užívaní vlastného produktu.

Roky skúseností

Dlhoročná tradícia

Idea využitia nízkopotenciálových zdrojov tepla a sálavého vykurovania v Galante siaha až pred rok 1989. Následne po roku 1989 vznikla firma THERMOPOL® GALANTA pravdepodobne prvá špecializovaná firma, zaoberajúca sa problematikou podlahového vykurovania komplexne. Rozhodujúcim zlomom vo vývoji firmy bolo po prvých skúsenostiach s montážami efektívne „ovládli hmotu“, čiže začať ju vyrábať a prestať orientovať sa len na dovoz, s čím súvisel aj technologický rozvoj výroby prvých výrobkov a vývoj nových.

Stále sa posúvať vpred

Jedinečnosť spočíva vo vlastnej výrobe

Ďalším významným krokom bolo rozhodnutie posilniť spracovanie plastov a vybudovať dielňu s presnou strojárskou výrobou a opravou foriem pre spracovanie plastov. Podnetom k tomuto rozhodnutiu boli narastajúce nároky na množstvo a kvalitu nástrojov pre dopĺňajúci sa sortiment výrobkov.
Všetko pre váš úspešný projekt

To je Thermopol

0

+

Spokojných klientov
0

+

Rokov skúseností
0

+

Stabilných partnerov

Sanica working process

Make Appointment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

We Arrive Within 1 Hour

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Solve Your Problem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus.

Náš tím

Vedenie spoločnosti

Štefan Rencés

konateľ

Balázs Kovács

konateľ

We are available for emergency plumbing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapileoa iscing elit, sed do eiusmod tempo.